logo

Historien og Bastrups Eftf.

Begravelsesforretningen Bastrup blev grundlagt af John Bastrup. I 2003 overtog Bent Sørensen forretningen efter John, og siden da er den blevet drevet sammen med Brdr. Oest i Randers. I oktober 2014 blev Bastrups Eftf. i Hadsund og Brdr. Oest i Randers overdraget til to af Bents børn - nemlig Hanna og Jan Nørager Sørensen.

Titlen bedemand kommer af ”bydemand”. Bydemanden gik i gamle dage rundt i gaderne og bød til fest, begravelser mv. Senere ændredes titlen til bedemand, og jobindholdet forandrede sig gennem årene.

Tilbage i tiden var det ofte den lokale snedker, der fremstillede kister. De fleste fabrikerede kun til eget forbrug, men efterhånden begyndte flere at forarbejde kister til dækning af behovet i den nærmeste omegn. Nogle af håndværkerne begyndte desuden at fungere, som det vi i dag kalder en bedemand. Dermed kom der en glidende overgang til i dag, hvor kister fremstilles på kistefabrikker og begravelserne varetages af bedemænd.

Bedemandsforretningerne tager sig af en lang række serviceydelser, vejledning af pårørende mv. Denne ændring i jobindholdet har gennem årene medført et stigende behov for uddannelse inden for fagområder, man kommer i berøring med i forbindelse med et dødsfald.