logo

Begravelse

En begravelse er, når kisten sænkes i jorden på det gravsted, du/I som pårørende har valgt. I dag bruges ordet begravelse ofte som et generelt ord for den ceremoni, der bliver afholdt for afdøde.

Bisættelse

En bisættelse er, når kisten bliver brændt på et krematorium, og afdødes aske hældes i en urne. Urnen kan derefter sættes ned i et gravsted, eller asken kan spredes over åbent vand.

Begravelseshjælp

Der er flere typer af begravelseshjælp - der findes den offentlige begravelseshjælp, og så findes der i nogle tilfælde begravelseshjælp fra fagforeninger. Der er tale om et økonomisk tilskud, der ydes som hjælp til betaling af begravelsesregningen. Vi søger altid om den offentlige begravelseshjælp efter aftale med de pårørende. Bliver vi oplyst om det, undersøger vi også hos diverse fagforeninger, om der kunne være noget hjælp fra dem også.

Hvis man er medlem af Sygeforsikringen Danmark i gruppe 1 eller 2, er der ligeledes kr. 1.400,00 i tilskud fra dem. Dette tilskud søger vi også på vegne af de pårørende.

Mindeplæne

Mange ønsker i dag at blive begravet - enten kisten eller urnen - i en plæne, hvor der ingen sten er, og hvor der ikke er behov for vedligehold. Stedet kan hedde noget forskelligt: mindeplæne, de ukendtes gravsted, fællesplæne, fællesgrav mm.