logo

Forberedelse til samtale med os

Når du/I skal planlægge en begravelse/bisættelse, vil vi oftest holde en personlig samtale med dig/jer. Der er mange spørgsmål at tage stilling til, og vi oplever ofte, at pårørende har rigtig mange ting at holde styr på i forvejen. Det er derfor vigtigt, at vi sætter os ned sammen og bruger den tid, der skal til, for at vi stille og roligt får styr på hvert enkelt spørgsmål.

Forud for samtalen er det en rigitg god idé, at du/I har undersøgt, om der foreligger nogle ønsker fra afdøde, som vi skal tage hensyn til. Det bliver mere og mere almindeligt, at afdøde har  Min sidste vilje eller har skrevet et brev. Som regel er det til stor hjælp, hvis det er tilfældet. 

Der skal som udgangspunkt altid tages stilling til følgende:

  • Hvem skal juridisk anmelde dødsfaldet - altså underskrive en fuldmagt til bedemanden og hæfte for betalingen af begravelsesregningen (hvis ikke der er penge i boet)?
  • Skal afdøde begraves eller bisættes?
  • Skal der afholdes en højtidelighed (med deltagelse af en præst) eller ceremoni (familien forestår selv ceremonien)?
  • Hvor skal højtideligheden/ceremonien afholdes? og hvornår?
  • Hvor skal kisten begraves eller urnen sættes ned?
  • Der skal vælges en kiste, evt. en urne mm.
  • Skal der bestilles blomster, avisannoncer, begravelseskaffe/mindesamvær, evt. gravsten?