logo

Et dødsfald skal anmeldes

Hver gang en person dør i Danmark, skal det meldes til de offentlige myndigheder. Helt praktisk betyder dette, at følgende skal gøres:

Der skal udfyldes en dødsattest

Der skal tilkaldes en læge til at underskrive dødsattesten. Lægen ser efter sikre dødstegn, og udfylder derefter dødsattesten. Dødsattesten skal være udfyldt og underskrevet af en læge, før man kan anmode om kremering eller begravelse. 

Bedemanden må ikke flytte på afdøde eller afhente vedkommende, før dødsatettesten foreligger i underskrevet form.

Der skal udfyldes en anmodning om begravelse eller ligbrændning

Anmodningen skal være elektronisk via borger.dk eller via den bedemand, du har valgt. Vi anbefaler, at du bruger bedemanden til at få denne anmodning foretaget, da der er en række ting, som skal være på plads, inden anmodningen kan udfyldes korrekt. Din bedemand vil altid sende anmodningen på vegne af dig/jer som pårørende, idet det er dig/jer, som er anmelder af dødsfaldet, og du/I skal derfor underskrive en fuldmagt til bedemanden.

Kordegnen eller præsten i sognet, hvor afdøde boede, godkender anmodningen om begravelse eller ligbrænding. Selv om afdøde ikke var medlem af folkekirken gør dette sig stadig gældende. Det er de forskellige kirkesogne i Danmark, som varetager den administrative opgave med dødsanmeldelser, og derfor er sognene udpeget som begravelsesmyndighed.

Først når anmodningen er godkendt må afdøde begraves eller bisættes.