logo

Bisættelse

Såfremt man ikke ønsker at kisten skal nedsænkes direkte i jorden, er det også en mulighed at afholde en bisættelse. En bisættelse består af, at afdøde bliver kremeret på krematoriet efter en evt. ceromoni, og så på et senere tidspunkt holdes en ceremoni, hvor den urne du/I har valgt til afdøde nedsættes i jorden. Ved en bisættelse kan afdøde få enten en gravsten, en mindeplade eller blive begravet i ”de ukendtes grav”. Flere kirkegårde tillader også andre slags fællesgrave.

En bisættelse adskiller sig også fra en begravelse ved at jordpåkastelsen udføres i kirken i stedet for ved graven.

Vi respekterer alle typer af ritualer, som afdøde og efterladtes religiøse overbevisning eller mangel på samme måtte kræve. Skal du holde en bisættelse i Hadsund eller Mariager, sørger vi for at afklare alle praktiske spørgsmål omkring den, således at du kan fokusere alene på at behandle savnet.

 

Alternative begravelsesformer

Hvis man ikke ønsker at bisætte urnen i jorden på en traditionel kirkegård eller begravelsesplads, er der også to andre muligheder.

  • Man kan vælge at få asken spredt over åbent vand.
  • Eller man kan vælge at få asken nedsat i privat jord. Det er her et krav at grunden er mindst 5.000 kvadratmeter, og stedet ikke må ligne et gravsted.

 Begge dele kræver at man har søgt tilladelse hos Kirkeministeriet.