logo

Begravelse

En begravelse er en ceremoni, hvor kisten nedsænkes hel i jorden, og den dækkes derefter til med jord. En begravelse fungerer ved, at du først vælger en kiste, der passer til den, du tager afsked med, med rådgivning fra vores erfarne bedemand. 

Selve ceremonien i kirken indledes ved et præludium og en indgangssalme. Derefter beder præsten en bøn og læser højt fra Biblen. Så synger menigheden en salme, hvorefter præsten holder en tale for afdøde. Efter den næsten salme bæres kisten ud af kirken til gravstedet, hvor jordpåkastelsen udføres.

 

Det sidste farvel

Hvis du har brug for hjælp til at arrangere en bisættelse eller begravelse i Hadsund eller Mariager, hjælper vi dig med glæde, så du har mest mulig plads og tid til at behandle din sorg. Du får hjælp til det praktiske – som udfyldelse af dødsanmeldelse, dine og din afdødes ønsker til ceremonien, aftale med præsten, aftale med kirkegården og alle andre tænkelige spørgsmål.  

Hvis din afdøde kære tilhører et andet trossamfund, sørger vi for at arrangere det i samarbejde med dette og efterladtes ønsker. Hvis afdøde ikke tilhørte nogle trossamfund, og det desuden er i overensstemmelse med efterladtes ønsker, arrangerer vi også borgerlige begravelser.