logo

Hvad gør vi nu?

Hvad er det første, man skal tage fat på, når man oplever at miste én af sine kære? Det er et svært spørgsmål, for vi er jo alle forskellige som mennesker. Alle reaktioner er jo lige rigtige, hvad enten du har brug for at gøre noget praktisk hurtigt, eller du har brug for at dykke ned i sorgen. Vi kan dog ikke komme uden om, at der er en del praktiske ting, du skal forholde dig til.

Ring til en bedemand

Vi hos Bastrups Eftf. anbefaler, at du tager kontakt til en bedemand så hurtigt som muligt efter dødsfaldet. Vi kan så sammen få talt igennem, hvordan vi skal gøre for jeres familie. Det kan være, at I har brug for at få styr på alt det praktiske, det kan også være, I har brug for at komme lidt til jer selv først. Uanset hvordan tingene er i jerees familie, er det vores fornemste opgave som bedemænd at tage over, hvor I har brug for det. Vi kender procedurene, og vi ved præcis, hvad der skal gøres. Vi kan rådgive jer, og på den måde kan I koncentrere jer om netop det, som er vigtigst for jer.

Vi har forsøgt at skrive lidt om, hvilke overvejelser I skal gøre jer, eller i hvert fald være forberedt på. Vi har delt informationen op i nogle emner, så det forhåbentlig er mere overskueligt. Hvis der opstår nogle spørgsmål til det, vi har skrevet eller til nogle helt andre emner, så er I velkomne til at ringe eller maile til os. 

Hvordan anmelder man et dødsfald?

Forberedelse til samtale

Begravelseshjælp